Business is booming.

Cách đan găng tay có ngón(kích cỡ găng tay cho nam)

0
Mẫu thử: 20 mũi * 27 hàng = 10*10 cm
Vật liệu:
– 7 que đan 2 đầu
– len đan
Thực hiện:
Gầy 44 mũi trên 4 que đan, mỗi que theo thứ tự là 11, 10, 11 và 12 mũi.
Đan cổ tay: Dùng que đan thứ 5 đan vòng tròn bằng mũi cốt (1/1 hoặc 2/2) lên khoảng 5 cm.
Cách đan vòng tròn có thể xem ở video sau
Đan phần từ cổ tay đến chỗ sẽ khoét ngón tay cái: đan vòng tròn bằng mũi xuống, lên khoảng đoạn 6cm.
Khoét lỗ đan ngón tay cái:
Găng bên phải:
đan 6 mũi từ que đan thứ nhất bằng 1 sợi chỉ khác màu. (trong hình minh hoạ là 8 mũi)
Chuyển 6 mũi này trở lại que đan thứ nhất bên trái.
Đan lại từ đầu các mũi trên que đan thứ nhất bằng len đan găng tay.
Găng bên trái: đan hết 11 mũi ở que thứ nhất. Đan 4 mũi que thứ hai, đan 6 mũi còn lại bằng một sợi len khác màu, chuyển 6 mũi vừa đan qua lại que đan trái, đan lại 6 mũi trên que trái bằng sợi len đan găng.
Tiếp tục đan vòng tròn lên khoảng 4 cm.
Găng bên phải:
Đan ngón cái: Dùng 2 que đan lấy 12 mũi ở chỗ đã đan chỉ khác màu, mỗi que đan 6 mũi, cách lấy mũi như hình.
Sau khi rút sợi chỉ khác màu, đan vòng tròn 12 mũi đã lấy cho đến khi gần được chiều dài ngón tay cái, bắt đầu đan mũi chập 2 vòng tròn để giảm mũi. Cho đến khi còn lại 6 mũi xỏ len vào 6 mũi còn lại này, siết và thắt gút rồi buộc chỉ ở mặt trong của sản phẩm.
Đan ngón trỏ: Dùng 2 que đan, lấy mỗi que đan 6 mũi, đan vòng tròn lên cho đến khi gần được chiều dài ngón tay trỏ thì đan mũi chập 2 vòng tròn để giảm mũi, cho đến khi còn lại 3 mũi, xỏ len vào 3 mũi còn lại này, siết và thắt gút rồi buộc chỉ ở mặt trong của sản phẩm.
Đan ngón giữa: Dùng 2 que đan, que phía trước lấy 5 mũi, que phía sau lấy 6 mũi. Đan vòng tròn lên cho đến khi gần được chiều dài ngón tay giữa thì đan mũi chập 2 vòng tròn để giảm mũi, cho đến khi còn lại 3 mũi, xỏ len vào 3 mũi còn lại này, siết và thắt gút rồi buộc chỉ ở mặt trong của sản phẩm.
Đan ngón đeo nhẫn: Dùng 2 que đan, que phía trước lấy 5 mũi, que phía sau lấy 6 mũi. Đan vòng tròn lên cho đến khi gần được chiều dài ngón tay đeo nhẫn thì đan mũi chập 2 vòng tròn để giảm mũi, cho đến khi còn lại 3 mũi, xỏ len vào 6 mũi còn lại này, siết và thắt gút rồi buộc chỉ ở mặt trong của sản phẩm.
Đan ngón út: Dùng 2 que đan, que phía trước lấy 5 mũi, que phía sau lấy 5 mũi. Đan vòng tròn lên cho đến khi gần được chiều dài ngón tay út thì đan mũi chập 2 vòng tròn để giảm mũi, cho đến khi còn lại 3 mũi, xỏ len vào 3 mũi còn lại này, siết và thắt gút rồi buộc chỉ ở mặt trong của sản phẩm.
Găng bên trái: Đan tương tự nhưng theo thứ tự ngược lại, đan ngón út trước, rồi ngón đeo nhẫn, ngón giữa rồi ngón trỏ.
Trên đây mình chỉ giới thiệu những bước chung nhất để đan găng tay, trong quá trình làm bạn có thể điều chỉnh (như tăng giảm bao nhiêu mũi, tăng giảm chỗ nào) sao cho hình dáng găng tay là đẹp và vừa vặn nhất. Rất mong nhận được góp ý của mọi người để bài hướng dẫn hoàn chỉnh hơn.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of